Het toeval wil dat student rechten en activist Yassine Boubout (23 j.) vandaag twee bladzijden lang het hemd van het lijf bevraagd wordt in De Morgen. Zevenentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Voor Vlaams Belang-parlementslid en -fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad Sam Van Rooy is het nochtans simpel. “Boubout, je bent een smerige leugenaar”, twitterde Sammeke gisteren in antwoord op een tweet van Yassine Boubout.

Wat had Boubout uitgestoken? Hij had de video bekeken van de toespraak die Sam Van Rooy op 11 juli 2020 hield in het Vlaams Belang-lokaal in de Van Maerlantstraat in Antwerpen (screenshot hierboven rechts), en daaruit één zinnetje geknipt en op Twitter gezet met als commentaar: “Maar meneer is zeker geen racist en Vlaams Belang is een gematigde partij”. Het zinnetje zoals Boubout het optekende was: “en natuurlijk schoppen we al die all allochtonen, moslims en Afrikanen buiten…”. Sam Van Rooy repliceerde: “Boubout, je bent een smerige leugenaar. Je hebt dit videofragment bewust zo afgeknipt dat de rest van deze zin (en van mijn speech) is verdwenen, waarin ik uitleg wie ik precies bedoel. #Fakenews dus. Volledige zin/speech”.

Sam Van Rooy heeft zijn 11 juli-toespraak zowel op Facebook als op Twitter gezet zodat iedereen kan volgen wat hij – ook wel eens “de kroonprins van Filip Dewinter” genoemd – precies gezegd heeft. Je mag de video natuurlijk helemaal bekijken, je kan ook meteen doorspoelen naar 8’30”. Tevoren heeft Sam Van Rooy verteld dat Vlaming zijn is “zoals hier: gezellig eten en drinken, met de (Vlaamse Leeuw-)vlag op de achtergrond” en dat de dood van George Floyd een sleutelmoment is, want toen is de hel losgebarsten. “Het had natuurlijk niet mogen gebeuren alhoewel Floyd een draaideurcrimineel is, maar sindsdien wordt alles aangegrepen om ons aan te vallen.” Standbeelden worden gevandaliseerd, wat een regelrechte aanval is op onze cultuur. Er is geen enkele beschaving die zichzelf zo bekritiseert dan de onze.

Sam Van Rooy: “De dood van George Floyd (foto © cc. Flickr/Lorie Shaull) is een sleutelmoment, want toen is de hel losgebarsten. Het had natuurlijk niet mogen gebeuren alhoewel Floyd een draaideurcrimineel is, maar sindsdien wordt alles aangegrepen om ons aan te vallen.”

Volgens Sam Van Rooy is er hier geen geïnstitutionaliseerd racisme. Iedereen die hier binnenkomt wordt met open armen ontvangen. “Mijn eigen vriendin is daar een voorbeeld van. (…) Die komt van een sharialand en die komt hier in de hemel op aarde. Die is daar ook heel dankbaar voor. Die geniet hier van de vrijheid en welvaart die ze kan krijgen. Maar ja, je ziet dat er hier heel wat mensen met een migratieachtergrond zijn die dat idee dat ze dankbaar moeten zijn niet hebben. (…) En dan is natuurlijk de vraag (…): wie willen wij nog ontvangen in onze samenleving? Al die decennia van massa-immigratie, tot wat heeft dat allemaal geleid? Wij hebben natuurlijk goede voorbeelden, mensen die ‘Vlaming onder de Vlamingen’ zijn geworden.”

We zijn intussen aan 10’30” op de video. Sam Van Rooy: “Ik zeg soms: ‘Mijn vriendin, die uit Iran komt, die is meer Vlaming dan Kristof Calvo van Groen’.” Van Rooy krijgt hiervoor gelach en applaus van het publiek in het Vlaams Belang-lokaal, en geniet hiervan zichtbaar. Van Rooy vervolgt: “Ik zou die graag omruilen. (Alweer gelach.) Als we nu de Kristof Calvo’s, de Meyrem Almaci’s, de Peter Mertens’s, de Conner Rousseau’s… als we die nu eens allemaal naar een shariasamenleving sturen en we vervangen die door de mensen daar die écht vrijheid willen, die écht welvaart willen, en die ‘Vlaming onder de Vlamingen’ willen worden. Ja, dat moeten wij misschien eens voorstellen. Dan zouden wij in een heel andere wereld terechtkomen, en natuurlijk schoppen wij dan ook al die allochtonen buiten, al die moslims en al die Afrikanen die nu Black Lives Matter aangrijpen om onze samenleving totaal onderuit te halen. Want dat is wat nu aan het gebeuren is.”

Waarna Sam Van Rooy nog: “Als we ook maar een millimeter toegeven op het verwijderen van die beelden, wat is dan het volgende? Onze kerken die weg moeten? (“Ja, natuurlijk”, roept iemand vanuit het publiek.) Of gigantische plakkaten die ze aan onze kerken willen hangen, waar de misdaden van de kerk op staan? Waar eindigt dit dan?”

Wij eindigen hier met het letterlijk citeren van Sam Van Rooy. Je mag nog gerust verder kijken, maar het is duidelijk: a. Sam Van Rooy beschouwt “de Kristof Calvo’s, de Meyrem Almaci’s, de Peter Mertens’s, de Conner Rousseau’s…” niet als mensen die hier thuishoren, en b. Sam Van Rooy heeft wel degelijk gezegd: “en natuurlijk schoppen wij dan ook al die allochtonen buiten, al die moslims en al die Afrikanen”, al dan niet met de beperking “die nu Black Lives Matter aangrijpen om onze samenleving totaal onderuit te halen”.

In een reactie laat Sam Van Rooy verstaan dat hij enkel “al die allochtonen”, “al die moslims en al die Afrikanen” buiten wil “die nu Black Lives Matter aangrijpen om onze samenleving onderuit te halen”. Het is maar de vraag of zijn toehoorders in het Vlaams Belang-lokaal in Antwerpen dat zó begrepen hebben, en, twee, het bewijst dat hij al wie zijn gedachtegoed niet grosso modo deelt het land uit wil. Een democratie met verschillende meningen is niet waar Sam Van Rooy naar streeft.

Sam Van Rooy (op de foto rechts © AFF, samen met zijn vriendin op een manifestatie tegen de islam van Pegida): “Ik zeg soms: ‘Mijn vriendin, die uit Iran komt, die is meer Vlaming dan Kristof Calvo van Groen’.” Kan Kristof Calvo niet Perzisch koken? Of moet Calvo ook naar Pegida-manifestaties gaan om als ‘Vlaming onder de Vlamingen’ beschouwd te kunnen worden?

Sam Van Rooy is een meester in iets suggereren wat racisten goed begrijpen, en ontkennen als antiracisten dit bekritiseren. In juli vorig jaar retweette hij een bericht van een Nederlandse krant over een zwembad in Utrecht dat werkt met aparte zwemtijden voor jongeren en gezinnen. Waarbij het commentaar van Van Rooy volgde: “Ik ken nog wel een ‘zwembad’ waar deze ‘lastige jongeren’ helemaal apart in hun ‘eigen zwemtijd’ mogen gaan zwemmen: de Middellandse Zee.” Meerdere mensen zagen er een verwijzing in naar de verdrinkingsdood op de Middellandse Zee, maar volgens Van Rooy had hij het niet zo bedoeld.

Begin deze maand haalde Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck drie voorbeelden aan (uitspraken van Filip Dewinter, Dries Van Langenhove en Sam Van Rooy) om aan te tonen dat met het Vlaams Belang de grondrechten zouden opgeschort worden zoals in een dictatuur. Voor Sam Van Rooy was het de uitspraak in ’t Pallieterke die we hier eerder al aanhaalden: “Ik denk helaas ook niet dat er binnen de democratische rechtsstaat maatregelen zijn die het probleem van de islamisering volledig kunnen oplossen (…) Dat betekent dat de islam vandaag geen aanspraak kan maken op onze vrijheden, zeker niet die van religie.” Volgens Sam Van Rooy was het niet zo kwaad bedoeld als Bert Bultinck het interpreteerde.

Sam Van Rooy: de man die altijd misbegrepen wordt, of de man die met een pokerface wrede plannen maakt en verwerpelijke dromen koestert?

Noot van de redactie: De vierde laatste paragraaf en de laatste paragraaf werden op basis van reacties veranderd/toegevoegd aan de oorspronkelijke tekst.

Advertentie