De rechtbank in Leuven heeft vandaag de zwaarst mogelijke straf gegeven aan een man die zijn huis en tuin in Keerbergen vol hing met nazistische symboliek: één jaar cel en een geldboete. Het vonnis verbaast, want haast nooit wordt de maximumstraf voor overtreding van de wet op het negationisme en de wet tegen racisme uitgesproken.

In 2014 was er al een klacht over hoe Georges Boeckstaens (intussen 77 j., foto hierboven © ROB-tv) zijn huis optuigde met verwijzingen naar Adolf Hitler en het nazitijdperk, maar die klacht werd geseponeerd door het parket. ‘Het Adelaarsnest’, zo noemt Boeckstaens zijn huis en dat hangt dan ook uit boven de oprit naar zijn huis. Hét Adelaarsnest is een woning van Adolf Hitler bij Berchtesgarden in Duitsland die grote bekendheid kreeg door filmopnames van nazi-cineaste Leni Riefenstahl. Aan de schouw van het huis in Keerbergen hangen bliksemschichten zoals we die kennen van de typografie van de SS, de paramilitaire Schutzstaffel. In de tuin staat een pop die een Hitlergroet brengt. Voor een reportage maakt Boekstaens zelf ook nog even de Hitlergroet.

Er is nog meer loos aan het huis (en aan Georges Boeckstaens), maar een nieuwe klacht in 2018 leidt tot een zaak bij de rechtbank in Leuven. Op 19 november 2019 brachten wij verslag uit van de rechtbankzitting die dag waar Boeckstaens zich verdedigde, en het Openbaar Ministerie en Unia in het verweer gingen. De rechtbank zou haar vonnis vellen op 17 december 2019, maar dat bleek een tussenvonnis te zijn. De rechtbank wilde dat er eerst een maatschappelijk onderzoek zou gebeuren over de gedagvaarde, en dat de politie zou controleren of een aantal attributen intussen verwijderd zijn zoals Boeckstaens beweerde.

Georges Boeckstaens is een gewezen militair, wat hem een mooi pensioen oplevert. Zijn echtgenote is helemaal niet blij met de mediabelangstelling die haar man opzoekt en krijgt. Ze vindt dat haar echtgenoot een duidelijke neen, of een verbod, nodig heeft of anders blijft hij gewoon voortdoen. Uit het politieonderzoek blijkt dat maar een deel van de nazistische symboliek is weggehaald. Als de rechter dit op 16 juni 2020 aan de gedagvaarde voorlegt, verdedigt Boeckstaens zich met te verwijzen naar het recht op vrije meningsuiting en het minimaliseren van de symboliek.

De garage van Georges Boeckstaens. Volgens Boeckstaens is een hakenkruis een heilig sacrament (foto © ROB-tv).

“Wat is er verkeerd om een adelaar te gebruiken? Het hakenkruis is een heilig sacrament. Ga naar een kerk in Beieren en het hangt er vol van.” Volgens Boeckstaens heeft hij enkel vrienden. “Mocht ik last hebben van vijanden dan was mijn huis gevandaliseerd geweest, en dat is nooit gebeurd. Ik heb enkel vrienden. Ze komen me zelfs bloemen brengen en vlaggen in mijn brievenbus steken”, vertelt Boeckstaens met enige fierheid. Of één van die vlaggen de nazivlag met een swastika is die in zijn tuin hangt, vertelde Boeckstaens er niet bij. Zoals de vorige keren praat Boeckstaens na de rechtbankzitting meer dan een half uur lang met de gretig noterende pers.

Het Openbaar Ministerie herhaalde haar vraag voor een jaar cel en een geldboete van 800 euro; Unia vroeg andermaal onder andere het weghalen van alle nazisymboliek. De rechtbank willigde vandaag beide vragen integraal in. In het vonnis wordt opgesomd wat moet verdwijnen, maar wordt geen dwangsom opgelegd als dat niet zou gebeuren. Unia stelde zich burgerlijke partij en krijgt de gevraagde 500 euro schadevergoeding en 240 euro rechtsplegingsvergoeding. Volgens Unia gaat het om “een man die al heel lang foute dingen doet en die van geen wijken wil weten”.

Boeckstaens’ interesse in Hitler en het Derde Rijk zou vooral liggen “daar waar structuur een houvast wilde brengen in een land na de crisis om bij te dragen tot het beter functioneren van de maatschappij”. De geschiedenis tot 1939. “Nadien gebeurden dingen die niet plezant om lezen zijn.” De holocaust keurt hij af. De rechtbank meent dat Boeckstaens door diverse uitlatingen en daden de holocaust in feite wél goedkeurt. Boeckstaens verdedigt met alle mogelijke en onmogelijke argumenten de nazisymboliek aan zijn huis en in zijn tuin. Hij ontkent de betekenis van symbolen die bekend zijn als symbolen van de nazi’s, maar plaatst die symbolen aan zijn huis en in zijn tuin precies omwille van zijn fascinatie voor Hitler en het Derde Rijk.

Georges Boeckstaens: “Ik heb enkel vrienden. Ze komen me zelfs bloemen brengen en vlaggen in mijn brievenbus steken” (foto © ROB-tv).

Allicht gaat Boeckstaens in beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in Leuven. Bij een vorig perscontact zei Boeckstaens al nadien desgevallend naar cassatie te trekken. De rechtszaak is iets waarmee Boeckstaens zich kan wentelen in de belangstelling voor zijn persoon, maar Justitie kan overtredingen van de wetgeving toch ook niet negeren.

Intussen vinden wij de zaak met Aurélien Verhassel, de Franse identitair met een lang strafblad die zich samen met Dries Van Langenhove op de eerste rij kon plaatsen bij de 11 juli-viering in Kortrijk, een nog kwalijker zaak.

V.l.n.r. op de 11 juli-viering in Kortrijk op 10 juli 2020: minister Matthias Diependaele, burgemeester Vincent Van Quickenborne, Vlaams minister-president Jan Jambon, voorzitter van het Guldensporencomité Jorgen Deman, federaal parlementslid Dries Van Langenhove en de Franse identitair Aurélien Verhassel (foto © VRTNWS).

Jorgen Deman, de voorzitter van het organiserende Guldensporencomité (voorheen voorzitter van de N-VA-afdeling in Kortrijk, en voorts met het uiterlijke van Staf De Clercq) zegt aan Apache dat Verhassel door “een speling van het lot” vooraan stond. Wij vernamen dat het met enige brutaliteit gepaard ging toen een Kortrijkse schepen vroeg om vooraan te mogen staan en Verhassel zijn plaats niet wilde afgeven. Dat soort streber activiteiten, die Dries Van Langenhove ook niet vreemd zijn, worden geduld door de die-hards van de Vlaamse Beweging. In De Standaard zegt Jorgen Deman: “Alle politieke gezindten zijn meer dan welkom”. Moet echt de dag komen dat een bekend Duits gezegde terug bovengehaald wordt: “Wir haben es nicht gewußt”?

Advertentie