De Belgische Staatsveiligheid waarschuwde deze week in een brochure voor “Het verborgen gevaar achter COVID-19”. In eerste instantie waarschuwt de Staatsveiligheid voor manipulatie door extreemrechts: het Franstalige Nation verspreidde het bericht dat een fatwa besmette moslims “opriep om te hoesten in het gezicht van ongelovigen”, en de afscheuring van Nation Parti National Européen (PNE) omschreef een asielzoekersopvangcentrum in Moeskroen als een besmettingshaard voor de omgeving. Tweemaal fake news, aldus de Staatsveiligheid. Volgens onze informatie hebben extreemrechtse terroristen in de Verenigde Staten wél het plan opgevat om het coronavirus in bepaalde buurten en bij bepaalde mensen te verspreiden.

Voor Vlaanderen signaleert de Staatsveiligheid Knights of Flanders, een nieuwe gesloten Facebookgroep die eveneens foute informatie over het coronavirus verspreidde. En Squadra Europa waar men ook wel eens naast de pot durft pissen. Een doorgaans goed geïnformeerde bron zegt ons dat bij beide initiatieven niet veel andere shit verschijnt dan bij andere oudere Facebookgroepen zoals S.O.S. Vrijheid en Recht of het Nieuw Breydelcomité. Maar de Knights of Flanders hebben meer ambitie: ze willen zich écht gaan organiseren: met eigen kledij voor de leden en optreden als privémilitie tegen transmigranten en vluchtelingen.

Vooraleer over te stappen naar wat extreemlinks mispeutert, waarschuwt de Staatsveiligheid in haar brochure ook nog voor pro-Russische berichtgeving. Kris Roman (Euro-Rus) liet zijn Vlaamse en Russische vrienden prompt weten dat de in de brochure geciteerde uitspraak “Ik verdedig de Russische aanpak!” van hem is.

Een groter gevaar voor misleiding lijken ons de heren Filip Dewinter (foto hierboven) en Sam Van Rooy. Weliswaar allebei parlementslid, maar daarom niet beter van leer. Filip Dewinter twitterde gisteren: “Uitgerekend wanneer de #ramadan van start gaat, worden de #corona-maatregelen versoepeld. Groepen van familie en/of vrienden mogen (wellicht) tot maximum 10 personen bijeenkomen… Volkomen toevallig? #InchAllah”.

Denkt Dewinter echt dat de virologen en de Veiligheidsraad de coronamaatregelen willen versoepelen omwille van de ramadan? Wij denken dat Dewinter slimmer is. Zijn tweet is er enkel op gericht om de regeringsmaatregelen als verdacht te bestempelen, en de moslims nogmaals als een bevoorrechte bevolkingsgroep af te schilderen. Beweren dat de lockdownmaatregelen versoepeld worden omwille van de ramadan, is al even dwaas als wanneer iemand zou beweren dat de maatregelen afgebouwd worden om de Oostfrontersherdenking zondag 17 mei 2020 in Stekene te kunnen laten doorgaan.

De man die “de kroonprins van Filip Dewinter” wordt genoemd, Sam Van Rooy, kon natuurlijk niet achter blijven. Een groot interview met hem in ’t Pallieterke wordt op de voorpagina van het weekblad aangekondigd met het citaat “Democratische rechtstaat kan islamisering niet volledig oplossen”.

“Het eerste dat moet gebeuren”, stelt Sam Van Rooy in het interview, “is het stopzetten van de massale instroom. We moeten helemaal zélf de migratie naar ons land bepalen, op basis van hoeveel migranten we eventueel nog willen en wie dat dan precies zouden moeten zijn. (…) Een deel daarvan kan best bestaan uit homo’s, afvalligen (ex-moslims, nvdr.) of christenen die met opsluiting of de dood worden bedreigd. Een ander deel kan bestaan uit migranten die ons een significante bijdrage leveren op zowel economisch als cultureel vlak. Dat culturele aspect is voor mij zeer belangrijk (…). In de praktijk zullen daar dus grondige screenings voor moeten gebeuren, met onderzoek, achtergrondchecks en diepte-interviews.”

Gelukkig voor Van Rooy worden om parlementslid te worden niet zulke “grondige screenings met onderzoek, achtergrondchecks en diepte-interviews” ingericht. Maar wat met de moslims die hier al zijn?, vraagt ’t Pallieterke. Sam Van Rooy: “Dat is natuurlijk dé hamvraag en ik denk helaas ook niet dat er binnen de democratische rechtsstaat maatregelen zijn die het probleem van de islamisering volledig kunnen oplossen. (…) Kan de overheid bijvoorbeeld moskeeën en Koranscholen 24/24 en 7/7 monitoren zonder privacywetten te overtreden? Ik denk het niet. (…) Daarom moet de islam, zolang hij niet expliciet en fundamenteel is hervormd tot een tolerante religie, worden beschouwd en behandeld als een totalitaire, ongewenste ideologie die hier niet thuishoort. Dat betekent dat de islam vandaag geen aanspraak kan maken op onze vrijheden, zeker niet die van religie.”

Voorbeelden uit Denemarken (verdubbelen van de strafmaat voor eenzelfde overtreding in een getto-wijk (versta: ‘geïslamiseerde’ wijk), ‘getto-kinderen’ minstens 25 uur/week afzonderen van hun ouders om hen de taal en Deense waarden en tradities bij te brengen…) vindt Van Rooy “dwangmatige, bijna tirannieke maatregelen” die hij principieel onwenselijk vindt. Waarna Van Rooy besluit: “De kans op een vreedzame oplossing wordt steeds kleiner. (…) De islam en de dynamiek van de islamisering zullen ons als vrije, vooralsnog niet-islamitische samenleving straks dwingen om maatregelen te nemen die we terecht niet zouden willen nemen.” Terwijl anderen het coronavirus vrezen, heeft Sam Van Rooy dat soort problemen. Maar zou hij écht aarzelen om bepaalde maatregelen tegen de islam te nemen mocht hij het voor het zeggen hebben?

Van Rooy wil het “uit de Koran verwijderen van de tot intolerantie, haat en geweld oproepende Koranverzen”, maar acht dat niet mogelijk. In de Bijbel staan anders ook wel gelijkaardige passages, maar dat hebben we kunnen overleven. Eenzelfde pragmatisme leidt tot een minder gecrispeerd omgaan met andere religies, wat niet inhoudt dat je fan van een of andere godsdienst moet worden.

Vergeet niet te stemmen voor onze Top-10 van antifascistische en rebelse strijdmuziek. Bij wijze van voorbeeld uit onze keuzelijst: hierboven v.l.n.r. de suggesties 4, 14, 27, 71, 84, 85, 88 en 107 (foto’s © RV).
Advertentie