De kans is groot dat je nog nooit gehoord hebt van het Verbond van Vlaamse Oud-Strijders (VOS). Wij kenden het ook niet tot een Apache-artikel bijna twee jaar geleden signaleerde dat een verjongingsoperatie bij deze honderd jaar oude vereniging gepaard gaat met een infiltratie van leden en sympathisanten van Schild & Vrienden. Na een negatief verslag van een visitatiecommissie dreigt het VOS vanaf 1 januari 2021 geen subsidies meer te krijgen. Momenteel werken er drie mensen, waaronder een poulain van Theo Francken.

Het VOS werd in 1919 opgericht door Vlaamsgezinde IJzerfrontsoldaten die een einde wilden maken aan het militarisme en de achterstelling van de Vlamingen in België. Vandaag presenteert het VOS zich als een Vlaamse vredesvereniging met als eerste punt in haar missie: “Wij ijveren voor zelfbeschikkingsrecht van gemeenschappen en volkeren ter ontplooiing van mensen en groepen om zo bij te dragen tot een vredevolle samenleving.” Sinds begin 2018 staat het ‘VOS Digitaal Museum voor Vlaanderen’ online als aanzet om een ‘Museum van de Vlaamse Ontvoogding’ te maken. Een idee dat niet op droge grond is gevallen want in het jongste regeerakkoord van de Vlaamse regering staat het voornemen om “een museum dat onze Vlaamse geschiedenis en cultuur voor het brede publiek ontsluit” te realiseren.

Met Raf Praet, vanaf september 2017 directeur van het VOS, wordt het ‘Digitaal Museum voor Vlaanderen’ op poten gezet. Raf Praet kan je kennen als één van de lesgevers op de zomerschool van Schild & Vrienden in augustus 2017. Naar eigen zeggen was hij geen lid van Schild & Vrienden, maar werd hem gevraagd op de zomerschool een T-shirt van Schild & Vrienden aan te trekken. Na de Pano-reportage over Schild & Vrienden distantieert Praet zich van Schild & Vrienden. Voor het ‘Digitaal Museum voor Vlaanderen’ zijn de belangrijkste te herinneren gebeurtenissen de voorbije week: op 12 april een dagboeknotitie van Ernest Claes over August Borms op diezelfde datum in 1957 (zie illustratie hieronder), en op 16 april een socialist die betreurt dat de debatten bij een congres van de Belgische afdeling van de Eerste Internationale in Gent in 1871 in het Frans verlopen.

Het ‘Digitaal museum voor Vlaanderen’ herinnert op Facebook aan de belangrijkste gebeurtenissen in Vlaanderen. Op 12 april 2020 is dat een dagboeknotitie van Ernest Claes die in 1957 herinnerde aan de 11e verjaardag van de terechtstelling van de tweemaal voor collaboratie ter dood veroordeelde August Borms. Volgens Ernest Claes “een van de schanddaden van onze Belgische regering en van het gerecht” (sic).

In oktober 2017, een maand na het aantreden van Raf Praet (toen 27 j.) als VOS-directeur, wordt Robin Gouwy (toen 20 j.)  VOS-bestuurslid. Intussen is Gouwy “om studieredenen” niet langer VOS-bestuurslid, maar heeft deze KVHV’er en Schild &Vrienden-aanhanger wél tijd om zich kandidaat te stellen voor de raad van bestuur van UGent. Op dezelfde algemene vergadering wordt ook Xavier Everaert (toen 28 j.) VOS-bestuurslid. Voorheen NSV’er en voorzitter van de jongerenafdeling van Lijst Dedecker; in het Europees Parlement eerst medewerker van FPÖ-parlementslid Barbara Kappel, nu medewerker van AfD-parlementslid Gunnar Beck. In oktober 2018 heeft men evenwel de buik vol van Xavier Everaert – ook bekend als een van de onnozelste reageerders op de AFF-tweets – en wordt Everaert door de algemene vergadering en raad van bestuur “afgezet”. De infiltratie van deze jongeren met extreme meningen was dus geen lang leven beschoren.

Plots vindt men echter ook een aantal jongeren komend van NSV, KVHV, Schild & Vrienden… in het bestuur van lokale VOS-afdelingen (zie voormeld Apache-artikel). De man die daarbij het best carrière maakt is Schild & Vrienden-lid Nick Peeters, een poulain van Theo Francken (foto helemaal bovenaan © Facebook). Na de Pano-reportage over Schild & Vrienden stond Nick Peeters in de vuurlinie omdat de N-VA hem handhaafde als kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst in Lubbeek. Theo Francken verdedigde Nick Peeters in De Afspraak met: “Laten we geen heksenjacht houden. Ik ken hem, ik ken zijn geschiedenis, ik weet wie hij is. Ik heb geen aanwijzing om te twijfelen dat hij die extreme negationistische, antisemitische,  racistische en seksistische dingen (getoond in de Pano-reportage over Schild & Vrienden, AS) gemaakt, geliket of gepost heeft.”

Toen Apache een paar dagen later uitbracht dat Nick Peeters YouTube-filmpjes likete waarin gedweept werd met Adolf Hitler, op zijn Facebookpagina voortdurend uitpakte met zijn tekeningen van Vlaamse Oostfronters en Waffen-SS’ers, en op Facebook een Duitse massamoord op Poolse burgers vergoelijkte, verdween Nick Peeters dan toch van de N-VA-lijst in Lubbeek (vandaar de tweets van Theo Francken, rechts in de fotomontage helemaal bovenaan). Maar daarmee was de carrière van Nick Peeters niet voorbij. Momenteel is Nick Peeters (intussen 23 j.) stafmedewerker bij het VOS.

Links: Marc Van Ranst wijst op de Schild & Vrienden-activiteiten van Nick Peeters (foto © Twitter). Rechts: Nick Peeters toont zijn tekentalent op Facebook (foto © Facebook). Volgens Theo Francken als vingeroefening voor zijn stripalbum ‘Liefde voor kinderen in het getto van Warschau’, maar geen van de vele Vlaamse Oostfronters en Waffen-SS’ers komt voor in het stripalbum, en de tekenstijl daar is ook totaal anders.

Raf Praet is sinds februari 2019 weg bij het VOS. Naast Nick Peeters als stafmedewerker werkt er nog een educatief medewerker en een administratief medewerkster. “De voorbije jaren kon VOS rekenen op subsidies van de Vlaamse regering (van 186.176 in 2015 tot 198.266 euro in 2019, 186.372 euro in 2020, AS), maar daar komt nu een einde aan”, schreef ’t Pallieterke vorige week. “Vanaf 1 januari 2021 krijgt VOS geen subsidies meer, en het is maar de vraag of het Verbond dat gaat overleven. De toekomst voor de drie vaste werknemers ziet er in ieder geval niet goed uit. Nog meer dan vroeger zal de vereniging een beroep moeten doen op zijn steeds ouder wordende vrijwilligers.”

Hoofdredacteur Karl Van Camp vervolgt op de voorpagina (!) van ’t Pallieterke: “Het voorbije jaar heeft men intern bij VOS heel hard gewerkt aan het verplichte beleidsplan, maar blijkbaar was dat niet voldoende voor de visitatiecommissie. Of heeft een artikel op Apache.be, met de titel ‘Hoe extreemrechts de Vlaamse Vredesvereniging VOS infiltreert’ meegespeeld in de beslissing? Wie VOS kent, weet dat dit helemaal geen extreemrechtse vereniging is. In de Vlaamse Beweging is er tandengeknars te horen. Het is namelijk de bevoegdheid van een N-VA minister (Jan Jambon, AS) om te beslissen over deze subsidies. Dat een Vlaamsgezinde minister zijn handtekening moet zetten onder de doodsteek van Verbond VOS, dat moet pijn doen…”

De woordvoerder van een andere organisatie die door dezelfde visitatiecommissie bezocht werd, aan wie we het ’t Pallieterke-artikel voorlegden, zegt ons: “Wat in dat artikel staat, is wel erg voorbarig. De adviezen van de commissies die het beleidsplan 2021-2025 beoordelen, zijn er nog niet. Toch niet openbaar. Misschien weten ze al meer door een lek, en proberen ze gewoon druk te zetten op Jambon.” De Vlaamse minister-president, in bijberoep minister van Cultuur, Jan Jambon heeft al gezegd dat hij inzake subsidies het laatste woord zal hebben. Desgevallend niet het advies van zijn administratie zal volgen.

Voor de Antwerpse vormingsorganisatie Elcker-Ik (foto links: cover boek van Walter Lotens over de geschiedenis van Elcker-Ik) wil Jan Jambon (foto rechts © Vier) meteen het hakbijl laten vallen. Wat doet hij met het VOS?

Het wordt uitkijken naar de houding van Jan Jambon voor het VOS. Voor vormingsorganisaties zoals Elcker-Ik in Antwerpen en Dinamo in Turnhout, het Fakkeltheater in Antwerpen en nog vijf andere organisaties wil Jambon het hakbijl al onmiddellijk laten vallen.

Vergeet niet te stemmen voor onze Top-10 van antifascistische en rebelse strijdmuziek. Bij wijze van voorbeeld uit onze keuzelijst: hierboven v.l.n.r. de suggesties 1, 7, 11, 20, 34, 36, 63 en 80 (foto’s © RV).
Advertentie