Bart De Wever heeft het voorbije dik een jaar twee kapitale fouten gemaakt. Vooreerst voor zijn eigen partij, maar ook voor Vlaanderen. In december 2018 stapt de N-VA uit de regering-Michel. Nochtans volgens Bart De Wever de best mogelijke regeringscoalitie met naast de N-VA: de CD&V, Open VLD en MR. Geen socialisten of erger. Het Marrakeshpact is de reden voor het opstappen van de N-VA, alhoewel het enkel een vrijwillig engagement is voor het beter beheersen van de migratie. Het kabinet van staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is nauw betrokken bij het tot stand komen van het pact. Op 25 april 2018 zegt Theo Francken nog in het parlement: “We steunen het voornemen om te komen tot ordentelijke legale migratie, gestoeld op rechten en met inachtneming van de soevereiniteit van elke staat.” Maar als de Oostenrijkse regering (met dan nog het extreemrechtse FPÖ in de bestuursmeerderheid) het Marrakeshpact afwijst, en het Vlaams Belang in eigen land campagne voert tegen dit pact, gaat de N-VA overstag (voor de volledige tijdslijn: zie hier). Het gevolg is dat ‘asiel en migratie’ de voornaamste reden wordt voor de stemkeuze bij de verkiezingen op 26 mei 2019, en daar heeft vooral de eigenaar van dat thema, het Vlaams Belang, baat bij.

De tweede kapitale fout die Bart De Wever maakt, is door vorige zomer twee maanden lang het gesprek gaande te houden met het Vlaams Belang over de vorming van de nieuwe Vlaamse regering. Binnen de N-VA is er een aanzienlijke stroming om minstens uit te testen hoe ver het Vlaams Belang wil gaan voor de regeringsvorming (Theo Francken, Jan Jambon…) en het Vlaams Belang is daarin zeer meegaand (het benadrukt de punten van overeenkomst met de N-VA en verzwijgt de verschillen). Daarmee krijgt het Vlaams Belang het aureool van een potentiële regeringspartij, waardoor de partij van Tom Van Grieken van 18,5 % bij de verkiezingen op 26 mei 2019 vooruit gaat naar 27,3 % bij de kiespeiling midden december vorig jaar en de N-VA achter zich laat met 22,1 % van de kiesintenties.

Het is echter niet omdat je in Vlaanderen 18,5 % van de stemmen behaalt dat je per se moet opgenomen worden in de volgende Vlaamse regering (81,5 % heeft níét voor het Vlaams Belang gestemd). Als het er inderdaad naar uitziet dat het Vlaams Belang niet opgenomen wordt in de nieuwe Vlaamse regering, wordt door Tomas Boutens op 15 september 2019 een ‘Mars op Brussel’ ingericht maar die flopt. Niet in het minst omdat het Vlaams Belang ontdekt dat die ‘Mars’ vanuit neonazistische hoek ingericht wordt, en daar wil Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zich niet mee associëren.

Er komt een tweede poging om het ‘cordon sanitaire’ aan de kaak te stellen op 20 oktober 2019, met een manifestatie in Antwerpen. Initiatiefnemer is Phil T’Jampens, die gesteund wordt door zijn echtgenote Yentl Verstrepen en vervolgens door het echtpaar Albert Boeckx – Carine Baudeweyns. Vier mensen die zeggen geen lid te zijn van het Vlaams Belang, maar vinden dat de stem van het Vlaams Belang vertegenwoordigd moet zijn in de Vlaamse regering. De bijeenkomst krijgt materiële steun van het Vlaams Belang, en verzamelt een tweehonderdtal Vlaams Belangers en neonazi’s op de Groenplaats in Antwerpen.

‘S.O.S. Democratie’-manifestatie met v.r.n.l.: Phil T’Jampens, Filip Dewinter, Albert Boeckx, Yentl Verstrepen en (deels zichtbaar) Carine Baudeweyns (foto © AFF).

Het is de bedoeling elke eerstvolgende maand weer de ‘schande’ van het cordon sanitaire aan te klagen, maar een maand later hebben Phil T’Jampens en zijn echtgenote reeds om privéredenen afgehaakt. Albert Boeckx en Carine Baudeweyns zetten door. Carine Baudeweyns is de voornaamste spreekster op een bijeenkomst op het (kleinere) Hendrik Conscienceplein in Antwerpen op 24 november 2019; Albert Boeckx leidt de tienkoppige ordedienst die de Antwerpse politie eist… en in belangrijke mate geïnfiltreerd is door neonazi’s en hun sympathisanten. Onder andere Kevin ‘Bubs’ De Graeve (Right Wing Resistance Vlaanderen) heeft zich gemeld voor die ordedienst, al liet hij zich de dag zelve vervangen door een kameraad.

Na een veel bekeken fotoreportage van Antifascista Siempre en het via De Morgen bekend worden van de Hitlergroet van RWR-lid Gunnar Verreycken in het Fort van Breendonk vraagt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken om weg te blijven van de tweede S.O.S. Democratie-manifestatie. Het door Filip Dewinter beloofde podium voor de organisatoren wordt niet geleverd en de Vlaams Belang-kopstukken blijven weg. De vader van Tom Van Grieken, voormalig politieofficier Luc Van Grieken, en Voorpost-organisatieverantwoordelijke Luc Vermeulen zijn er nog wel. Het aantal aanwezigen wordt op een 150-tal geschat.

Gezien de aanwezigen vanuit heel Vlaanderen komen, van de kust tot Limburg, krijgt S.O.S. Democratie de vraag om de volgende S.O.S. Democratie-manifestatie elders in Vlaanderen in te richten. De keuze valt op aanstaande zondag 19 januari 2020 in Ninove. Maar men krijgt geen toelating om in Ninove te manifesteren. Na het theater van Vlaams Belanger Guy D’Haesleer en de ‘Mars voor Democratie’ die op 3 januari 2019 onder andere door Dries Van Langenhove georganiseerd is, heeft Ninove vooral nood aan rust. Om privéredenen haken vervolgens Albert Boeckx en Carine Baudeweyns af van de moderatie van de Facebookpagina en de verdere organisatie van S.O.S. Democratie. De twee zijn nog wel soep gaan verkopen op de ‘Benefiet- en Kameraadschapsavond’ ingericht door Tomas Boutens, maar daarna is het vat af.

‘S.O.S Democratie’ veranderde haar logo in ‘S.O.S. Vrijheid en Recht’, maar veel meer dan het Facebookinitiatief is het niet meer (foto © Facebook).

Drie mensen zullen de Facebookpagina van S.O.S. Democratie overnemen als beheerder, maar de bekendste van de drie moet alweer afhaken om privéredenen: Voorpost-militante Melissa Vanderwee-L’Hoyes die een goede relatie heeft met de voor zijn BBET (het neonazistische Bloed – Bodem – Eer – Trouw)-activiteiten veroordeelde Tomas Boutens. De S.O.S. Democratie-Facebookpagina is intussen een S.OS. Vrijheid en Recht-pagina geworden, een van de vele Facebookpagina’s die extreemrechtse Vlaams-nationalisten probeert te verzamelen.

Belangrijker voor de mensen die hun vijf zintuigen nog op één rij hebben, is het postelectoraal onderzoek waarover Knack vorige week berichtte. Slechts 16 % van de kiezers in Vlaanderen wil een onafhankelijk Vlaanderen. Dat is amper 1 % meer dan vijf jaar eerder. Van de N-VA kiezers is 1 op 4 kiezers voor een onafhankelijk Vlaanderen. Bij de Vlaams Belang-kiezers is dat 1 op 3. Voor beide partijen samen is dat 7 procentpunt minder dan vijf jaar geleden! Opvallend is dat 12 % van de N-VA-kiezers een unitair België wil, bij het Vlaams Belang is dat zelfs 22 %.

N-VA- en VB-politici, zoals ook andere politici, kijken vooreerst naar hun eigen belang. Zolang N-VA- en VB-politici de kans zien een meerderheid te vormen in Vlaanderen zullen ze dat proberen. Het biedt de kans om meer op de rechtse Vlaams-nationalistische lijn te zitten, en meer voor N-VA en VB ministerposten te verdelen dan als die posten ook gedeeld moeten worden met de CD&V en Open VLD. Ook al leidt dat naar de drang om de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit te roepen, alhoewel slechts een minderheid van de N-VA- en de VB-kiezers dat wil.

Illustratie © Wij Zijn Vlaams – Go Voor Vlaamse Onafhankelijkheid.