In Keerbergen staat een huis waar men in de loop van de jaren opvallende ornamenten aan toegevoegd heeft. Ook de tuin is opvallend aangekleed. Er staat een wit hakenkruis op de brievenbus; in de voortuin staat een houten pop die de Hitlergroet brengt; aan de voorgevel de opschriften “Halt” en “Hitler” naast Duitse adelaars; op de zijgevel een swastika; boven de oprit hangen herinneringen aan de SS, ‘Het Adelaarsnest’ en de gele Davidster waarmee Joden gebrandmerkt werden; hoog in de bomen achter het huis hangt een nagemaakte nazivlag; enzovoort, enzoverder. In een RTBF-reportage pleit eigenaar Georges Boeckstaens onschuldig te zijn, al geeft hij toe een Hitlerfan te zijn.

In 2014 werd al eens een proces-verbaal over het huis opgesteld, maar dat kreeg geen vervolg bij de rechtbank. In 2018 werd opnieuw een proces-verbaal opgesteld. De politie stelde vast dat de eigenaar nog meer expliciete nazisymbolen had aangebracht. Ook werden rare verklaringen genoteerd.

Zo zouden de SS-bliksemschichten aan één van de schouwen aan zijn huis niet verwijzen naar de  Schutzstaffel (SS), de paramilitaire organisatie binnen Hitlers’ Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), maar waarschuwingen zijn voor eventuele hoogspanningsdraden. De lettercombinatie HH zou niet staan voor “Heil Hitler”. Het zou geen specifieke betekenis hebben. Vandaag verklaarde Georges Boeckstaens tegenover journalisten dat de HH staat voor “Heilig Hart”.

Het nazihuis kreeg al veel media-aandacht (VTM Nieuws, Het Laatste Nieuws, RTBF, De Morgen…). In de reportage van De Morgen eerder dit jaar zei Georges Boeckstaens over het beeld in zijn voortuin dat de voorbijgangers met gestrekte arm begroet: “‘Dat is de Führer. Die heb ik hier rond kerst gezet.’ ‘Heil’, staat er op het briefje aan zijn arm. Boeckstaens maakt zelf nog even een Hitlergroet, om alle twijfel weg te nemen. ‘Ja, ik noem mezelf een neonazi. Een Hitlerfan.’” Het artikel is rijkelijk voorzien van foto’s, waardoor het duidelijk is wat de buurt choqueerde.

Een buurtbewoner klaagt. Volgens Georges Boeckstaens staat HH evenwel niet voor “Heil Hitler” maar voor “Heilig Hart” (foto © RTBF).

Het proces-verbaal uit 2018 en de reportage uit 2019 kregen vandaag, dinsdag 19 november 2019, een vervolg bij de rechtbank in Leuven. Georges Boeckstaens (76 j.) mocht eerst uitleggen waar zijn fascinatie voor Hitler vandaan komt. Twee nonkels waren vrijwilligers voor het Oostfront, zijn ouders gingen vrijwillig werken in Duitsland… Hij geraakte vandaar gefascineerd in het levensverhaal van Adolf Hitler tot 1939. “Nadien gebeurden dingen die niet plezant om lezen zijn.”

Andermaal hield Georges Boeckstaens zijn onschuld staande. Zo zou hij bij een bezoek aan een kerk in Beringen gezien hebben dat het hakenkruismotief in de vloer is ingewerkt. Bij navraag was hem verteld dat het hakenkruis een rooms-katholiek symbool is, dat staat voor vergeving van de zonden.

De Hitlergroet die hem wordt verweten zou niet publiek zijn uitgebracht, maar bij hem thuis. Als spel. Naar eigen zeggen wist hij niet dat hij strafbare feiten zou gepleegd hebben. De politie had hem wel gevraagd een hakenkruis te verwijderen, maar een jurist zei hem dat hij niets strafbaars deed en dus had hij het hakenkruis maar terug geplaatst.

Ook bij de RTBF zei Georges Boeckstaens een echte fan van Hitler te zijn geworden (foto © RTBF).

Recent zou hij nog meer symbolen verwijderd hebben die vanop straat zichtbaar zijn; in zijn achtertuin zouden ze nog wel hangen. Wanneer de rechter aan de hand van foto’s een voor een vroeg of die ornamenten intussen verwijderd zijn, bleek onder andere dat de Jodenster er nog altijd hangt. “Maar dat is om de mensen erop te wijzen dat de genocide inderdaad plaatsvond,” aldus Georges Boeckstaens.

Advocaat Jan Vanheule die voor Unia pleitte, wees erop dat de Hitlergroet niet ‘onder vrienden’ gebeurde, maar in aanwezigheid van een journalist en een fotograaf. De beklaagde wil niet gewoon zaken onder de aandacht brengen, maar dweept met Adolf Hitler. De symboliek aan zijn woning is een pijnlijke belediging voor de slachtoffers van het naziregime en hun nabestaanden. Dat hij niet wist dat dit niet kan, is ongeloofwaardig. De politie vroeg hem een aantal zaken weg te nemen, maar hij plaatste er nog meer. Unia vraagt alle nazisymboliek op en aan het huis weg te nemen.

Georges Boeckstaens wordt vervolgd voor inbreuken op de wetten tegen racisme en negationisme. Het Openbaar Ministerie vraagt de in de wet voorziene maximumstraf van een jaar gevangenis en een geldboete. De uitspraak van de rechtbank volgt op 17 december.

Georges Boeckstaens: “Ik geniet van de persaandacht. Na de persartikels krijg ik telkens massaal positieve reacties.”  

Achteraf werd Georges Boeckstaens nog langdurig bevraagd door journalisten. Hij zei te genieten van de persaandacht, en na artikels telkens massaal positieve reacties te krijgen (sic).