Jan Jambon heeft blijkbaar de gewoonte aangenomen om zich al liegend een weg te banen naar een nieuwe regering. Zo in 2014 bij de vorming van de regering-Michel waarin Jan Jambon vice-premier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werd; zo in 2019 bij de vorming van de nieuwe Vlaamse regering waarvan Jan Jambon de Vlaamse minister-president wordt (foto hierboven: Jan Jambon in de Terzake-studio, 30 september 2019 © VRT).

Op 12 oktober 2014 – twee dagen voor de regeringsverklaring van de regering-Michel – wordt Jan Jambon geïnterviewd door de Franstalige televisiezender RTL-TVI. Over een foto van hem met Jean-Marie Le Pen op de achtergrond zegt Jan Jambon: “Ik was toehoorder toen een zekere mijnheer, mijnheer Le Pen, een toespraak hield. (…) Op dezelfde plaats, een paar maanden eerder, was Kris Merckx. Ik was toen ook bij de toehoorders. (…) Dat wil niet zeggen dat je die ideeën steunt.” ’s Anderendaags herhaalt Jan Jambon in La Libre Belgique dat de foto met Jean-Marie Le Pen genomen is in een debatclub waar eerder ook Kris Merckx sprak.

Toen premier Charles Michel op 14 oktober 2014 zijn regeringsverklaring wilde afleggen, was er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers tumult als nooit tevoren. Aanleiding was dat Jan Jambon daags tevoren in datzelfde interview in La Libre Belgique ook zei dat de collaborateurs hun redenen hadden, zonder daarbij in één adem die redenen af te keuren, en dat AFF/Verzet die dag uitbracht dat Vlaams minister Ben Weyts en federaal staatssecretaris Theo Francken (en niet Jan Jambon zoals De Tijd vandaag schrijft, AS) het voorbije weekend op een verjaardagsfeest waren voor Bob Maes, oprichter van de extreemrechtse en gewelddadige VMO.

Opzoekingswerk in het archief van de Vlaams-Nationale Debatclub en correspondentie met Koen Dillen, van 1991 tot 2010 voorzitter van de Vlaams-Nationale Debatclub, bracht aan het licht dat (a) PVDA’er Kris Merckx nooit gesproken heeft bij de Vlaams-Nationale Debatclub, en het dan ook helemaal niet gebruikt kan worden als vergoelijking voor gaan luisteren naar een spreekbeurt van Jean-Marie Le Pen, en (b) dat Jan Jambon niet zomaar een toehoorder was bij de toespraak van Jean-Marie Le Pen, maar bestuurslid van Vlaams-Nationale Debatclub was toen die Jean-Marie Le Pen uitnodigde. Toen AFF/Verzet en RésistanceS dit op 3 december 2014 uitbrachten, kopte La Libre Belgique: “Extrême-droite: Jan Jambon a menti” (“Extreemrechts: Jan Jambon heeft gelogen”).

Hierover ontstond er opnieuw tumult in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Omdat premier Charles Michel niet wilde antwoorden op de vraag van de oppositie in welke mate hij nog vertrouwen heeft in Jan Jambon die blijkt te liegen, stapte de volledige oppositie – op het Vlaams Belang na – op uit de Kamerzitting van 4 december 2014.

Ook RTL-TVI kopte dat Jan Jambon gelogen had over zijn contacten met extreemrechts (op de foto links: Jan Jambon bij een spreekbeurt van Jean-Marie Le Pen bij de Vlaams-Nationale Debatclub).

Over naar vandaag. Zowat alle kranten schrijven vandaag dat het Vlaams Belang haar stempel drukt op het regeerakkoord voor de nieuwe Vlaamse regering. Het Nieuwsblad kopt het breeduit over twee pagina’s. Gazet van Antwerpen schrijft in haar editoriaal: “Het signaal van de Vlaams Belang-kiezers heeft de regering-Jambon duidelijk ook opgepikt.” De Standaard titelt boven haar editoriaal: “Die vierde partij zat mee in de kamer”. De Tijd schrijft in haar editoriaal dat “de geest van het Vlaams Belang niet met windkracht tien door het regeerakkoord raast”, wat ook wel waar is. Het Laatste Nieuws opent een van haar artikels met: “De verkiezingszege van Vlaams Belang laat zijn sporen na in het Vlaamse regeerakkoord.”

In datzelfde HLN-artikel, en gisteren ook in andere media, zegt Jan Jambon: “Dit regeerakkoord draagt op geen enkele manier vingerafdrukken van Vlaams Belang. Dit is wat wij met drie partijen samen willen.” Dat laatste is wel zo, anders zouden bepaalde maatregelen niet in het regeerakkoord staan. Maar geen vingerafdruk van het Vlaams Belang? Apache publiceerde gisteren dat met het terugtrekken van de Vlaamse financiering uit Unia punt 1 uit het zeventigpuntenplan van het Vlaams Blok in de mate van het mogelijke gerealiseerd is… en dit in geen enkel verkiezingsprogramma van de regeringspartijen stond. Niet in dat van de CD&V en Open VLD, en zelfs niet in dat van de N-VA voor de verkiezingen op 26 mei 2019.

Wél in het verkiezingsprogramma van de N-VA in 2014, en nadien hadden nogal wat N-VA’ers (Liesbeth Homans, Zuhal Demir, Theo Francken…) kritiek op Unia. Maar in het verkiezingsprogramma 2019 stond het niet. De Standaard bevestigt dit vandaag: “De nieuwe Vlaamse regering trekt zich terug uit Unia, een maatregel die alleen in het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang stond.” Dan moet je niet bij hoog en laag beweren dat het Vlaams Belang geen invloed had op het regeerakkoord. Minder dan het Vlaams Belang wil, maar meer dan wenselijk is.

Tussen haakjes en ter verduidelijking: in het Vlaams regeerakkoord staat over Unia: “De samenwerking met Unia stopt op het einde van de lopende samenwerkingsovereenkomst en wordt vervangen door een eigen Vlaams gelijkekansencentrum, dat werkt op basis van de anti-discriminatiewetgeving (…).” Dat laatste wil het Vlaams Belang natuurlijk niet. Ook al wordt het voor de modale Vlaming moeilijker om te weten waar hij voor wat moet zijn. Dave Sinardet merkte gisteren in De afspraak op: voor klachten bij bijvoorbeeld interimarbeid kan je bij het Vlaams centrum terecht, maar voor klachten bij vast werk moet je bij Unia zijn?! Daarenboven creëert de Vlaamse overheid daarmee er nog eens een nieuwe instelling bij, die waarschijnlijk meer gaat kosten dan de 800.000 euro die ze niet meer aan Unia wil geven. Verwacht u goed bestuur?

Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws van vandaag, 1 oktober 2019.

Jan Jambon is niet van zijn eerste leugen gestorven, en ook niet van zijn zoveelste. Herinner u zijn uitspraak in De Standaard van 16 april 2016: “Een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen.” Drie jaar later is nog altijd niet het bewijs geleverd dat een belangrijke groep moslims stond te juichen na de terreuraanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel.

Herinner u de uitspraak van Jan Jambon op 25 november 2014 bij een meeting van het KVHV-Antwerpen dat in Atoma-schriftjes, die in kluizen van de meerderheidspartijen bewaard worden, afspraken staan voor een verdere staatshervorming. Heeft iemand later nog iets gehoord over die Atoma-schriftjes?

De N-VA heeft gisteren de hashtag #SterkeJan gelanceerd. Nadat Jan Jambon zijn eed als Vlaams minister-president heeft afgelegd bij de koning kan de hashtag #PresidentPinokkio gelanceerd worden.

Advertentie