Half augustus geraakte bekend dat ene ‘Jan Borluut’ op 15 september een ‘Mars op Brussel’ wil organiseren omdat het Vlaams Belang niet opgenomen wordt in de volgende Vlaamse regering. Eind augustus haalde de ‘Mars op Brussel’ ook de kranten nadat duidelijk werd dat de ‘Mars’ voor het Vlaams Belang te bruin is en de partij als alternatief twee dagen eerder een strijdmeeting in Gent inricht.

Het Vlaams Belang kent zijn pappenheimers. “Wij hebben daar niets mee te maken”, zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een aantal kranten over de ‘Mars op Brussel’. “Een van de organisatoren is Tomas Boutens die nota bene een aanslag wilde plegen op Filip Dewinter. U begrijpt dat we ons daarmee niet associëren. Het risico bestaat dat dit veeleer antireclame wordt voor onze partij.”

Het Vlaams Belang praat ook maar naar hoe het haar uitkomt. Bij het neonazistische ‘Bloed Bodem Eer Trouw’ (BBET) was er een plan om achtereenvolgens Dyab Abou Jahjah met een westers geweer en Filip Dewinter met een niet-westers geweer te vermoorden, om zo bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Na de chaos en terreur die erop zou volgen, moest een sterk regime orde op zaken zetten.

Toen Dyab Abou Jahjah zich burgerlijke partij stelde in de loop van de rechtszaak tegen BBET, wimpelde het Vlaams Belang dit af als aandachttrekkerij van Dyab Abou Jahjah. Filip Dewinter stelde zich niet burgerlijke partij, maar nu neemt het Vlaams Belang voor waar aan dat de club van Tomas Boutens Filip Dewinter wilde vermoorden. Opportunisme is nooit ver weg als ze bij het Vlaams Belang uitspraken doen.

Tweede hoofding voor de aankondiging op Facebook.

Een 1.100 mensen hebben op Facebook laten weten deel te nemen aan de ‘Mars op Brussel’, en nog eens een 3.300 zeggen geïnteresseerd te zijn in de ‘Mars’. De ervaring leert dat Facebook evenwel geen betrouwbare indicatie is voor het aantal deelnemers aan een geplande manifestatie. Het kunnen er meer zijn, maar het kunnen er ook minder zijn. Nu het Vlaams Belang zich distantieert van de ‘Mars’ zullen een aantal volgelingen van Tom Van Grieken zeker afhaken.

Maar de organisatoren zetten door. Vandaag verspreidde ‘Jan Borluut’ een nieuwe boodschap op Facebook. Volgens hem bleek de voorbije weken “dat er een zeer grote wil was bij een deel van het Volk om op straat te komen”, maar reageerde “de hoofdstroommedia” negatief en kreeg die “spijtig genoeg bijval uit onverwachte hoek (versta: het Vlaams Belang, AS)”. Ook de stad Brussel lijkt niet positief te staan tegenover het initiatief. “Voor Vlamingen tellen rechten niet in Brussel, voor Nationalisten gelden ze haast nergens nog. Ook daar nemen we akte van.”

“Afgelopen dagen leerden ons echter dat de mensen die nog steeds van plan zijn aan deze betoging deel te nemen, zich door niets of niemand zullen laten tegenhouden in de uitoefening van dat burgerrecht. Ze leerden ons dat Vlaanderen nog zonen en dochters heeft die hun geluk en toekomst willen afdwingen, in plaats van ze af te smeken. Welaan, aan hen lanceren we deze warme oproep”, zo vervolgt ‘Jan Borluut’.

“Kom op zondag 15 september tegen 14h00 naar het Spanjeplein in Brussel, wat er ook gebeurt. Ga niet in op provocaties en wees niet gewelddadig, reageer op verboden met burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloos verzet. Neem, bij voorbaat verstopt op het lichaam of in de kledij, Vlaamse strijdvlaggen mee. Organiseer U met familie, vrienden en kennissen uit Uw streek om de reis naar Brussel samen te maken. Wees creatief met vervoersmiddelen en vermijd het bij voorkeur om metro of trein helemaal te nemen tot aan het Centraal Station, dat vlak naast het Spanjeplein ligt. Het Spanjeplein ligt op wandelafstand van de Grote Markt en tal van centrale parkings en metrostations. Ook taxi’s en de diensten van Über zijn vlot te gebruiken en zullen voor een kleine afstand helemaal niet duur kosten, zeker als men ze deelt. We laten onze getallen en kleuren voor zich spreken.”

De organisatoren van de ‘Mars’ willen “zeker niét oproepen om niet aan andere evenementen deel te nemen. Neem deel aan alles waarvan U zelf vindt dat ze het vooropgestelde doel dichterbij brengt (versta: de Vlaams Belang-strijdmeeting op 13 september, AS). Laat ons echter geen vijf jaar doen alsof we alle tijd van de wereld hebben. Laat onderlinge ruzies achterwege, beperk U tot het voeren van Vlaamse strijdvlaggen en wees met al Uw geestesgenoten solidair en kameraadschappelijk – zowel in de straten van Brussel als online.”

In principe zullen de organisatoren tot 15 september niet meer communiceren. “Alle berichtgeving welke in strijd zou zijn met bovenstaande informatie komt niet van ons uit, en dient als ondergravende desinformatie afgedaan te worden. (…) Voor Vrijheid en Recht. (…) Mobiliseer maximaal! Vlaanderen de Leeuw!”


Op 15 september in Brussel (illustratie © cc. Pixabay)?

De Brusselse politie zal zondag 15 september haar handen vol hebben met die dag de voetbalwedstrijd Anderlecht-Antwerp om 14u30, de Balloon’s Day Parade die in de namiddag de binnenstad doorkruist, de guerrillatechniek die de deelnemers aan de ‘Mars op Brussel’ willen gebruiken om omstreeks 14 uur het Spanjeplein te bereiken, en mogelijk nog een antifascistische tegenmanifestatie.

Advertentie